Mød mig på Facebook

Marte meo forlØb

Marte Meo forløb:

Gennem Marte Meo metoden kan man løse mange samspils- og adfærds problematikker, som eksempel kan nævnes:

 • Søskendeproblematikker

 • Børn med sprogproblemer

 • Børn/unge med lavt selvværd og selvtillid

 • Børn som ikke trives i skole og daginstitution

 • Børn/unge som virker triste og opgivende

 • Børn/unge som har det svært i sammenbragte familier

 • Børn/unge/demente som har et aggressivt adfærd

 • Børn som har tilknytnings- og kontaktvanskeligheder

 • Kolik børn

 • Børn/unge med adfærdsproblemer

 • Børn/unge som har koncentrationsproblemer,

 • Børn/unge/voksne som har udviklingsforstyrrelser

 • Socialt udsatte børn/unge

 • Demente personer der er svær at komme i kontakt med

 • Psykiatriske personer der har en problematisk adfærd

 • Problemer i klasseværelset

 • Personaleproblemer

 • Problemer i plejefamilien

 • Tilknytningsproblemer i adoptionsfamilier.

 

 

 

 

 

Et Marte Meo forløb består af:

 • En afklarende samtale, hvor problemet indkredses og formuleres til et spørgsmål, som er det der tages udgangspunkt igennem hele forløbet.

 • Efterfølgende videofilmes forskellige samspilssituationer, (enten filmer I selv, eller jeg komme og gør det).

 • Videofilmene analyseres, ud fra metodens principper for udviklingsstøttende samspil, samt en udviklingspsykologisk analyse af barnets/brugerens initiativer/udviklings niveau. Med afsæt i barnets/brugerens udviklingsbehov udvælges et arbejdspunkt (Marte meo princip) som den voksne/professionelle kan anvende mere bevidst i samspillet med barnet/brugeren. Arbejdspunktet vil tage afsæt i et Marte meo princip, som den voksne/professionelle mestrer om end i mindre grad

 • Ved den efterfølgende tilbagemelding får den voksne/professionelle via videoklip med sig selv som model, vist det arbejdspunkt, der skal arbejdes med i samspillet med barnet/brugeren. Det er vigtigt at der arbejdes med arbejdspunkterne mellem filmene.

Der vil altid tages udgangspunkt i der hvor samspillet lykkes, således at I kan udvikle samspillet ved egen kraft, og ud fra de ressourcer I allerede indeholder.

Der filmes med 6 – 14 dages mellemrum og gives tilbagemeldinger imellem hver filmning. Ofte vil der skulle 4 – 6 film/tilbagemeldinger til.

Pris: Et forløb med 4 filmninger og 4 tilbagemeldinger = 6.000 kr., (der gives nedslag i prisen hvis I selv kan filme).
Efterfølgende film/tilbagemeldinger 1.300 kr. (rabat hvis I selv filmer)

Marte Meo metoden bygger på grundelementerne i det naturlige samspil, og kan derfor bruges i alle sammenhænge hvor mennesker mødes,( hvad enten det er i samspil med børn, unge, ældre, handicappede, klienter, kollegaer eller i parforholdet.)

Derfor er Marte Meo metoden brugbar i rigtig mange sammenhænge, hvilket du kan lÆse mere om her

 

 

Designed by www.graphic-solutions.dk