Mød mig på Facebook

marte meo kurser

Grundkurser:
Nyt hold startere d. 26. april 2019
Kursisterne får en grundig gennemgang af metodens principper og teori, og får, via filmklip medbragt fra egen dagligdag, supervision og undervisning i hvordan principperne implementeres i deres dagligdag, og derved sikre et anerkendende og positivt miljø.
Tid: 5 dage, á 6 – 8 timer, fordelt over 3 – 5 mdr.
Hold: 4 – 10 personer
Sted: Undervisningslokale på Radbyvej 19, 5792 Årslev.

Hvis kursisterne selv har lokaler, kan der oprettes hold her.

Pris: 5.000 kr. inc. forplejning.
Hvis der er ønske om et grundkursus til en hel personalegruppe mv., kan individuelt forløb aftales. Kontakt mig for tilbud.

Brush up Kurser:
Til uddannede Marte Meo terapeuter.
Få supervision på film fra eget virke som terapeut, og hold dig opdateret på metoden,
kom videre i vanskelige sager, og få metoden kædet sammen med udviklingspsykologi, neuroaffektiv psykologi, tilknytningsteori mv.
Vælg mellem
1 dage á 6 time: pris. 1.100 kr. inc. Forplejning.
eller
4 gange á 3 time, fordelt over 10 mdr. pris. 2.000 kr.
Hold: 6 – 8 personer
Meld jer som et hold, eller forhør dig om næste hold opstart.

Book en temadag:
med emnet:

Sæt fokus på det relationelle:

  • Sæt fokus på samspil og relation.

  • Bliv klogere på jeres egne virkemidler – handlinger i samspillet.

  • Bliv klogere på hvordan I støtter børnenes/brugernes udviklingsbehov.

  • Hvordan I fremmer tilknytningen/positiv adfærd

  • Hvordan I inkluderer børnene/brugerne i fællesskaber og udbygger deres relationer

  • Få viden om hvordan I ved hjælp af metodens elementer kan forebygge konflikter/fastholdelser mv.

  • Hvordan I fremmer sproglig, social og følelsesmæssig udvikling.

I kan også selv formulere jeres egen problemstillinger/behov,
som temadagen kan tage udgangspunkt i.
 
Pris: 8.000 kr. optil 50 deltagere
        12.000 kr. over 50 deltager

Små grupper kan aftale særpris og afholdelse i kursuslokale i Nr. Søby

Personale Temadage:
En dag hvor der undervises i Marte Meo metodens principper ud fra video optagelser fra kursisternes egen hverdag. Dagen planlæges ud fra individuelle ønsker og behov.
Jeg kommer og optager forud for temadagen, og vil på temadagen tage udgangs i disse optagelser.
Temadagen vil indeholde dels en kort teoretisk gennemgang og dels en praktisk gennemgang ud fra videoklippene, så kursisterne får mulighed for at reflektere over deres egen praksis, og får sat deres egen faglige viden i spil ud fra udviklingspsykologisk forskning

Pris: 8.000 kr. under 50 deltagere
       12.000 kr. over 50 deltagere
Små grupper kan aftale særpris og evt. afholdelse kursus- lokale i Nr. Søby.

Personale fyraftens møder /kursus
Forløb over 3 – 5 gange á 2 - 3 timers varighed, hvor der vedhjælp af videoklip optaget i egen hverdag, sættes fokus på dagligdags samspilssituation, med udgangspunkt i egne ønsker for udvikling, problemløsning, konflikt løsning, forebyggelse, tilknytning, indlæring, social og følelsesmæssig udvikling, tidlig indsats, sprogudvikling, trivsel, eller hvad der måtte være behov /ønsker om. Prisen aftales individuelt.

Informations aftner eller lign.
Hvis I er nogle stykker, f.eks. en mødregruppe, en forening, eller måske en institution, som kunne tænke sig at vide om Marte Meo metoden, hvad det går ud på, hvordan metoden bruges, hvordan man kan blive bevidst om hvad der sker i det daglige samspil med andre mennesker mv., så kontakt mig, så vi sammen kan arrangere og strikke et program sammen, som rammer lige netop det I ønsker.

 

Designed by www.graphic-solutions.dk