Mød mig på Facebook

om marte meo

Marte Meo er latinsk og betyder ”ved egen kraft” og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil, ud fra egne kræfter. Hvilket vil sige, at metoden giver redskaber til hjælp til selvhjælp.

Marte Meo er en videoanalyse metode, der sætter fokus på det gode samspil mellem mennesker.

Metoden kan anvendes på alle typer af relationer og samspil, forældre – barn relationen, barn – voksne relationer i institutionen, elev – lære i skolen, i par forhold, på personalemøder og er meget brugbar i forhold til mennesker med problem skabende adfærd, udviklingsbekymrende adfærd, udviklings forsinket adfærd og til mennesker med demens. Kort sagt alle steder hvor mennesker mødes og har relationer til hinanden.

Metoden er udviklet i Holland af Maria Arts, har været brugt i Danmark siden 1995 og er nu udbredt i over 30 lande.

Metoden er ressource orienteret og det er en central tanke i Marte Meo at adfærdsproblemer oftest er en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil.

Det primære sigte er at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer, altså have øje for og finde frem til det der lykkes og hvad det er der får det til at lykkes. Finde en vej at gå.

Via videoklip af situationer hvor samspillet lykkes gives redskaber, som konkret er til at følge og forstå.

Metoden har sit teoretiske fundament i den moderne udviklingspsykologi som har lært os, at samspillet er af afgørende betydning for, at et barn udvikler sig til et psykisk sundt individ, og at det er igennem samspillet med andre, at barnet udvikler sig til at blive et kompetent og socialt menneske.

Grundelementerne i samspil og kommunikation er de samme livet igennem, og netop derfor er det de samme grund
elementer, som udvikler barnet, og som understøtter det ældre/demente menneskes ressourcer.

 

 

 

Metoden kan bl.a. bruges følgende steder:

I familien:
Hvis I har et problem i jeres familie, f.eks. at I ofte ender i konflikt med jeres barn, når I stiller krav om oprydning, ved sengetid, eller lign., eller at Jeres barn/børn har svært ved at lege alene, hele tiden søger opmærksomhed, eller et helt andet samspils problem, som I ønsker hjælp til. Så prøv at læse vider under forløb/behandling, og se om Marte Meo måske kan være en mulighed for hjælp til Jer.

I institutionen:
I daginstitutionerne skal man i dag inkludere børn med særlige behov, udsatte børn, børn med udviklings forsinkelser mv., her kan Marte Meo metoden via videoen se på og give redskaber til, hvordan de enkelte børn skal mødes og støttes for at kunne deltage i fællesskabet, og få den optimale støtte de har brug for. Samtidig med, at det giver positive redskaber til, hvordan alle børn og voksne får et positivt og anerkendende miljø at færdes i.

I klasseværelset kan der være problemer af forskellige art, f.eks. kan det være svært at nå alle elever, på deres forskellige niveauer, og der kan derfor let opstå uro, her kan videoen og Marte Meo elementerne sætte fokus på, hvordan man kan ændre samspillet i klassen, eller man kan f.eks. sætte fokus på, hvordan man kan ændre en elevs koncentration og lyst til at deltage.

På plejehjem eller i borgernes eget hjem, kan det være beboere/borger der er svære at få kontakt med for plejepersonalet. Måske er de svære at kommunikere med, eller de bliver måske vrede/aggressive, når de skal hjælpes med den personlige hygiejne og lign. – Her kan Marte Meo være den vej der kan ændre dette samspil og gøre samværet mere positivt og givende for alle.


 

Designed by www.graphic-solutions.dk