Mød mig på Facebook

terapeut uddannelse

Nyt terapeuthold starter d. 8. marts 2019
Tilmelding senest d. 22. februar 2019

Ved tilmelding senest d. 1. februar gratis grundbog.
Hvis kursisterne selv har lokaler, kan der oprettes hold her.

 

Uddannelse til Marte Meo terapeut:
Uddannelsen til Marte Meo terapeut henvender sig til Pædagoger, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, talepædagoger, psykologer, social og sundhedsassistenter, lærer, socialrådgiver eller andre med en socialfaglig uddannelse som har en varighed af mindst 2½ år.
Tid:
18 dag á 6 – 8 timer, fordelt på 1 dag om måneden (første gang 2 dage), + eksamensdag
Hold: 4 – 7 personer.
Sted: Undervisningslokale Radbyvej 19, Nr. Søby, 5792 Årslev.
Pris: 24.000 incl. forplejning.

Beløbet kan deles over 2 kalender år, og er bindende for hele perioden
Der vil være mulighed for at oprette hold om lørdagen, hvis det ønskes.

Den afsluttende certificering koster kr. 2500,-.
Denne sats er gældende fra 2008 og fastsat af lic. supervisorgruppen.

Udover undervisningsdagene må påregnes eget arbejde af ca. 192 timer, til video optagelser og analyse samt case beskrivelse.

Hertil kommer:
• Udarbejdelse af skriftligt materiale til eksamination
• Forberedelse til eksamination
• Eksamination

Det er en nødvendighed, at man har adgang til at videofilme samspil under uddannelsen, og har adgang til brug af videokamera og computer.
Uddannelsen baseres på de studerendes egne videooptagelser.

Der vil i tilknytning hertil bl.a. formidles viden om:
• Det naturlige samspil samt afvigelser herfra,
• Den aktuelle udviklingspsykologi,
• Læring/intervention/menneskesyn etc.
• Udviklingsstøttende kommunikation
• Etik i forbindelse med videoanalyser

Under uddannelsen, vil de studerende lære at analyser videofilmene ud fra samspilselementerne og lære hvordan de selv kan videregive informationerne ud fra videofilmene og ud fra de samme anerkendende samspilselementer. Der vil under uddannelsen blive arbejdet med den studerendes egen analyse af videofilmene, og der vil blive givet supervision herpå. I tilknytning hertil udveksles erfaringer, ligesom der er faglig sparring og diskussion.

For at blive indstillet til certificering skal den studerende have arbejdet med og afsluttet mindst 5 forskellige cases.

 

 

Det er en nødvendighed, at man har adgang til at videofilme samspil under uddannelsen, og har adgang til brug af videokamera og computer.
Uddannelsen baseres på de studerendes egne videooptagelser.

Der vil i tilknytning hertil bl.a. formidles viden om:
• Det naturlige samspil samt afvigelser herfra,
• Den aktuelle udviklingspsykologi,
• Læring/intervention/menneskesyn etc.
• Udviklingsstøttende kommunikation
• Etik i forbindelse med videoanalyser

Under uddannelsen, vil de studerende lære at analyser videofilmene ud fra samspilselementerne og lære hvordan de selv kan videregive informationerne ud fra videofilmene og ud fra de samme anerkendende samspilselementer. Der vil under uddannelsen blive arbejdet med den studerendes egen analyse af videofilmene, og der vil blive givet supervision herpå. I tilknytning hertil udveksles erfaringer, ligesom der er faglig sparring og diskussion.

For at blive indstillet til certificering skal den studerende have arbejdet med og afsluttet mindst 5 forskellige cases.

Terapeut uddannelsens kompetencer
Uddannelsen sikrer at terapeuten har:
• Viden om det naturlige samspil
• Viden om afvigelser fra det naturlige samspil
• Viden om den naturlige psykiske, sociale og fysiske udvikling, samt afvigelser herfra.

Den studerende vil ved uddannelsens afslutning være i stand til at lave en analyse af samspillet, og på baggrund af analysen at yde en konkret og målrettet indsats på handleplanet i forhold til såvel enkeltindivider som grupper.

Gyldigt certifikat
Marte Meo terapeut uddannelsen afsluttes med en international certificering og eksamensbevis fra Marte Meo International Network i Holland, ved Director Maria Aarts - www.martemeo.com
Yderligere information kan findes på Marte Meo foreningens hjemmeside www.martemeo.dk

 

 

Designed by www.graphic-solutions.dk